PONUKA
a

logo_header

Slovak English German Hungarian
Ipec     Ipec group – spolupráca pri vyhľadávaní pozemkov a zabezpečení výstavby, projektový manažment
Fritz     Fritz – vyhľadanie lokality, zabezpečenie kúpy výrobnej haly, vyhľadávanie personálu
Invensys     Invensys – vyhľadanie lokality, zabezpečenie výkupu pozemku od mesta, spolupráca pri výstavbe haly, vyhľadávanie personálu
Hoernlein     Hoernlein – vyhľadanie lokality, sprostredkovanie výrobnej haly , vyhľadanie personálu
Eurovia     Eurovia – príprava pozemku, územné rozhodnutie, stavebné povolenie
Pucaro     Pucaro – vyhľadanie lokality, zabezpečenie výstavby nájomnej haly, vyhľadanie celého personálu